Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

nowgetlost
Chce być chuda.
6152 c8a8 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialadymartini ladymartini
nowgetlost
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viasweetnothingg sweetnothingg
0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viamayamar mayamar
nowgetlost
nowgetlost
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
nowgetlost
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viaover-land over-land
nowgetlost
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
3870 5f4b 500

cinemagorgeous:

Winter Window by artist Veikka Somerma.

nowgetlost
Reposted fromconchiglia conchiglia viawordshurt wordshurt
nowgetlost
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoirceur noirceur
nowgetlost
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viamayamar mayamar
nowgetlost
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viasweetnothingg sweetnothingg
nowgetlost
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viaikari ikari
nowgetlost
4472 d2b6
Reposted fromtfu tfu viaever ever
nowgetlost
9426 7cd1 500
Reposted fromhagis hagis viaeffigy effigy
nowgetlost
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaever ever
nowgetlost
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaecrivain ecrivain
nowgetlost
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy.
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl