Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

nowgetlost
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaecrivain ecrivain
nowgetlost
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme vianoirceur noirceur
6770 66d9
nowgetlost
6137 9ff3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaperesekere peresekere
nowgetlost
6011 ce67
Reposted fromohgodwhy ohgodwhy viaZoonk11 Zoonk11
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaperesekere peresekere
nowgetlost
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaZoonk11 Zoonk11
5529 b2a4 500

a bathroom is actually a bathroom [564x846]

nowgetlost
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaolalaa olalaa
nowgetlost
nowgetlost
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viasweetnothingg sweetnothingg
nowgetlost
Chce być chuda.
6152 c8a8 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialadymartini ladymartini
nowgetlost
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viasweetnothingg sweetnothingg
0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromhikarii hikarii viamayamar mayamar
nowgetlost
nowgetlost
Reposted frommefir mefir viamayamar mayamar
nowgetlost
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viaover-land over-land
nowgetlost
Jestem taka zmęczona. Tak cholernie zmęczona. Czasem myślę, że przez to zmęczenie chciałabym już umrzeć. 
— Alex Marwood - "Zabójca z sąsiedztwa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl